logo
Wtorek,
9 kwietnia 2013
Życiu zawsze TAK!

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

W pełni popieram i rozu­miem tych ucz­ci­wych lekarzy, którzy sprze­ci­wiają się wykony­wa­nia abor­cji, czyli zabójstwa abso­lut­nie niewin­nych dzieci. W imię sza­cunku do życia zarządze­niem Unii Europe­jskiej znie­siono karę śmierci. Jed­nak te same struk­tury poli­ty­czne propagują abor­cje, czyli swo­bodę zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci.

W dzisiejszym wpisie chcę poruszyć sprawę piki­ety, którą zor­ga­ni­zowała Fun­dacja Pro — Prawo do Życia z Warszawy. Miała ona miejsce przed szpi­talem im. Rydygiera w Krakowie. Obrońcy życia prag­nęli poprzez piki­etę wykazać sol­i­darność z anestezjologami pracu­ją­cymi w tym szpi­talu, którzy odmówili asys­towa­nia i udzi­ału w zabi­ja­niu nien­ar­o­d­zonych dzieci. Sprawa rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku od sprze­ciwu jed­nego z lekarzy wobec asys­towa­nia przy abor­cji. Do protestu dołączyło kole­jnych dwóch lekarzy. Anestezjolodzy powołują się na klauzulę sum­ienia, według której lekarz ma prawo odmowy udzi­ału w czyn­noś­ci­ach sprzecznych z jego sumieniem.

Aktu­al­nie obow­iązu­jący w naszym kraju zapis klauzuli sum­ienia zezwala lekar­zowi na odmowę, jed­nak ma on obow­iązek wskazać pra­cown­ika służby zdrowia, który wykona tę czyn­ność. Z punktu widzenia etyki katolick­iej takie postępowanie jest niemoralne. Wiemy z doświad­czeń innych państw, do jakich tragedii doprowadz­iło m.in. narzucanie lekar­zom wykony­wanie nieety­cznych czyn­ności. Dziwi mnie brak reakcji środowisk lekars­kich wobec niedorzeczności tego zapisu. Należy dążyć do jak najszyb­szej jego zmi­any prawa w tej kwestii i wprowadzić bezwarunk­ową klauzulę sumienia.

Już zainicjowana i spisana w starożyt­nej Grecji Przysięga Hipokratesa zaw­ier­ała ślubowanie, że lekarz nigdy nie będzie prak­tykował abor­cji — „Nie podam nigdy niewieś­cie środka poron­nego”. Niemoralne jest wyma­ganie od lekarza, którego zadaniem nadrzęd­nym jest ochrona zdrowia i życia pac­jen­tów, aby wykony­wał lub asys­tował przy zabi­ja­niu nien­ar­o­d­zonych dzieci. Życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia i od tego etapu człowiekowi przysługuje niezby­walna god­ność i sza­cunek. Jest to fakt oczy­wisty i podawany w pub­likac­jach medy­cznych, naukowych, pol­s­kich, zagranicznych, ale także w podręcznikach do V klasy szkoły pod­sta­wowej oraz encyk­lo­pe­di­ach dla dzieci. Nie trzeba być spec­jal­istą, aby przeprowadzić krótkie log­iczne rozu­mowanie i wyciągnąć stosowne wnioski. Jeżeli życie człowieka rozpoczyna się w momen­cie poczę­cia, to jego prz­er­wanie – w jakikol­wiek sposób i w którymkol­wiek momen­cie – będzie zawsze zabójstwem.

W pełni popieram i rozu­miem tych ucz­ci­wych lekarzy, którzy sprze­ci­wiają się uczest­niczenia w zabi­ja­niu abso­lut­nie niewin­nych dzieci. W imię sza­cunku do życia zarządze­niem Unii Europe­jskiej znie­siono karę śmierci. Jed­nak te same struk­tury poli­ty­czne propagują abor­cje, czyli swo­bodę zabi­ja­nia nien­ar­o­d­zonych dzieci. Abor­cja to kara śmierci wykony­wana na niewin­nych isto­tach ludz­kich w początkowym etapie ich życia. Nie można zmuszać lekarzy do zdrady swo­jego szla­chet­nego i pięknego powoła­nia obrońcy zdrowia i życia na rzecz pełnienia roli kata.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Środa, 16 kwietnia 2014

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce