logo
Środa,
16 kwietnia 2014
Życiu zawsze TAK!

Bratanica dr. Martina Luthera Kinga liderką obrony życia w USA

zdjęcie
dr inż. Antoni Zięba
wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

„Byłam zła z powodu abor­cji i czułam ogromną winę. Moje dzieci pytały mnie, czy nie zas­tanaw­iałam się, aby także ich pod­dać abor­cji. Także ojciec zabitego dziecka bardzo żałuje tej decyzji. Wiem na pewno, że gdyby nie było legal­nej abor­cji, nigdy bym się jej nie pod­dała” – wspom­ina decyzję o zabi­ciu swo­jego nien­ar­o­d­zonego dziecka dr Alveda King.

Czwartego kwiet­nia 2014 roku minęła 56. rocznica śmierci wielkiego obrońcy praw oby­wa­tel­s­kich, dzi­ałacza wal­czącego z dyskrymi­nacją rasową, dr. Mar­tina Luthera Kinga. Ten kandy­dat do Poko­jowej Nagrody Nobla z niezwykłą deter­mi­nacją wal­czył o przyz­nanie praw oby­wa­tel­s­kich dla Afroamerykanów. Został zamor­dowany 4 kwiet­nia 1968 roku. Bratan­ica dr Mar­tina Luthera Kinga – dr Alveda obec­nie uznawana jest za lid­erkę ruchów pro-life w Stanach Zjed­noc­zonych. Jest matką szóstki dzieci, jak sama przyz­naje, dokon­ała abor­cji dwóch z nich.

 

Dr Mar­tin Luther King w 1966 roku w jed­nym ze swoich przemówień „I have a dream” przed­stawił wizję świata, w którym nie będzie miejsca na dom­i­nację, rasizm, a dzieci nie będą dyskrymi­nowane ze względu na posi­adany kolor skóry. Bratan­ica dok­tora Kinga zadaje pytanie: „W jaki sposób ta wizja świata ma przetr­wać, skoro obec­nie m.in. w Stanach Zjed­noc­zonych na skutek abor­cji, zabi­jane są poczęte a jeszcze nien­ar­o­d­zone dzieci? Jak sama przyz­naje, jedną z abor­cji doko­nano bez jej zgody. Miało to miejsce krótko przed wyrok­iem Roe vs. Wade. Gdy ponownie zaszła w ciążę, lekarz przekony­wał dr Alvedę King, że zabieg będzie przy­pom­i­nał wyry­wanie zęba. Jed­nak następ­nego dnia dotarła do niej smutna prawda, że zabiła własne dziecko: „Jed­nak gdy się obudz­iłam, coś było nie tak. Czułam się chora i pusta w środku. Pielęg­niarki przekony­wały mnie, że to szy­bko minie. Kła­mały. Od tego czasu cier­pi­ałam na prob­lemy zdrowotne. Nie mogłam jeść, miałam kosz­mary, depresję, czułam obrzy­dze­nie do seksu. To poczu­cie winy wykańczało mnie fizy­cznie i psy­chicznie. Miałam zabur­zoną więź uczu­ciową z moim synem i jego pię­ciorgiem rodzeństwa, które urodz­iło się już po doko­na­niu przeze mnie abor­cji” – pisała King w swoim słyn­nym oświad­cze­niu prze­ci­wko abor­cji (http://www.fronda.pl/a/kobieta-ktora-ma-sen-o-kraju-bez-aborcji,9391.html).

Mimo zapewnień ze strony pielęg­niarek, życie dr Alvedy już nigdy nie wró­ciło do normy. Jak sama wspom­ina: „Byłam zła z powodu abor­cji i czułam ogromną winę. Moje dzieci pytały mnie, czy nie zas­tanaw­iałam się, aby także ich pod­dać abor­cji. Także ojciec zabitego dziecka bardzo żałuje tej decyzji. Wiem na pewno, że gdyby nie było legal­nej abor­cji, nigdy bym się jej nie pod­dała”. Dr Alveda King znalazła duchowe ulecze­nie w miłości Jezusa Chrys­tusa. Obec­nie jest jedną z najbardziej rozpoz­nawal­nych twarzy ruchu pro-life i orga­ni­za­cji antyabor­cyjnej Silent No More, która zaj­muje się pomocą dla osób dotknię­tych dra­matem abor­cji. Uczest­niczy w kon­fer­enc­jach, na których głosi świadectwo swo­jego nawróce­nia. Walkę o prawo do życia dla nien­ar­o­d­zonych dzieci trak­tuje jako przedłuże­nie batalii o prawa oby­wa­tel­skie, w którą to dzi­ałal­ność był zaan­gażowany jej wujek Mar­tin Luther King.

Prawo do życia jest fun­da­men­talną wartoś­cią i musi zostać bezwarunk­owo uznane i respek­towane. Dr Alveda King wyliczyła, że od czasu legal­iza­cji abor­cji w USA zamor­dowano 14 mil­ionów murzyńs­kich dzieci, a w ciągu trzech dni ginie więcej afroamerykańs­kich nien­ar­o­d­zonych dzieci niż w ciągu całej hanieb­nej dzi­ałal­ności Ku Klux Klanu. W 2010 roku miała wys­tąpi­e­nie w Par­la­men­cie Europe­jskim pod­kreśla­jąc wów­czas, że życie człowieka zaczyna się w momen­cie poczę­cia. Apelowała do poli­tyków oraz wszys­t­kich ludzi dobrej woli, aby akty­wnie włączyli się w obronę życia — tak jak to miało miejsce w przy­padku walki o prawa oby­wa­tel­skie dla wszys­t­kich Amerykanów.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 9 marca 2016

Sukcesy obrońców życia

Wtorek, 19 stycznia 2016

Miniony rok 2015

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Święto Młodzianków Męczenników

Piątek, 27 listopada 2015

Kuriozalny apel ONZ w sprawie okien życia w Polsce

Wtorek, 29 września 2015

W odpowiedzi Ministrowi Zdrowia prof. Marianowi Zembali, część I

Wtorek, 11 sierpnia 2015

W polskiej oświacie MAMY dobre wychowanie seksualne

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015

„In vitro” — procedura śmierci i kalectwa

Wtorek, 16 czerwca 2015

Trzeba mówić prawdę o właściwej edukacji seksualnej typu A

Wtorek, 19 maja 2015

Uniewinnienie profesora Chazana

Piątek, 15 maja 2015

Życie zwycięży śmierć! — św. Jan Paweł II

Piątek, 8 maja 2015

Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w wyborach prezydenckich — musimy mądrze wybrać!

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Nasilające się ataki na życie i rodzinę

Czwartek, 5 lutego 2015

Śmiercionośna pigułka

Czwartek, 22 stycznia 2015

Mary Wagner ponownie uwięziona — brońmy jej!

Piątek, 9 stycznia 2015

Zadania dla obrońców życia na rok 2015

Poniedziałek, 5 stycznia 2015

Słowo na koniec 2014 roku

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

NIE dla promocji homozwiązków, satanizmu i aborcji

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Europa mobilizuje się do walki w obronie życia i praw rodziny

Piątek, 7 listopada 2014

Brońmy obrońców życia – Jacka Kotulę i Przemysława Sycza

Środa, 22 października 2014

Nadal trzeba bronić życia i praw rodziny

Czwartek, 16 października 2014

Synod biskupów na temat rodziny

Wtorek, 7 października 2014

Podejmijmy obywatelskie działania, aby zablokować ratyfikację szkodliwej Konwencji Rady Europy

Piątek, 26 września 2014

Nocne czuwanie modlitewne w intencji ochrony życia i praw rodziny — 3/4 października 2014 r.

Piątek, 12 września 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet

Czwartek, 4 września 2014

Nowy rok szkolny — brońmy naszą młodzież przed demoralizacją

Środa, 27 sierpnia 2014

Nadal bronimy profesora Chazana i prawych lekarzy

Środa, 27 sierpnia 2014

„NIE” wobec nowej ustawy o „in vitro”

Czwartek, 7 sierpnia 2014

Zapraszamy do Oświęcimia na uroczystości w rocznicę śmierci świętego Maksymiliana

Czwartek, 31 lipca 2014

Sukces francuskich obrońców życia i praw rodziny

Środa, 30 lipca 2014

9 lipca 2014 roku

Wtorek, 29 lipca 2014

Brońmy Krzyża — znaku zwycięskiej miłości Chrystusa

Sobota, 19 lipca 2014

Ogłaszam alarm – gdzie jest 450 dzieci?

Wtorek, 8 lipca 2014

Żydowski lekarz ratuje świętego papieża

Sobota, 5 lipca 2014

Wszyscy brońmy uczciwych lekarzy — brońmy profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

List otwarty do ministra zdrowia w obronie profesora Chazana

Wtorek, 17 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Niedziela, 8 czerwca 2014

Rzecznik praw obywatelskich przeciwko prawom rodziców

Piątek, 6 czerwca 2014

Aborcja karą śmierci

Piątek, 23 maja 2014

„NIE” dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy cd. oraz cud beatyfikacyjny papieża Pawła VI

Poniedziałek, 12 maja 2014

Sejm zablokował projekt demoralizującej seksedukacji typu B

Wtorek, 6 maja 2014

Za prawdę i obronę życia stanęli przed sądem

Czwartek, 17 kwietnia 2014

Przypomnijmy słowa Jana Pawła II

Poniedziałek, 31 marca 2014

40. rocznica śmierci Stanisławy Leszczyńskiej — bohaterskiej położnej z obozu Auschwitz-Birkenau

Czwartek, 20 marca 2014

Nowe dane potwierdzają — antykoncepcja prowadzi do aborcji

Środa, 19 marca 2014

Brońmy położnej Agaty Rejman

Poniedziałek, 10 marca 2014

Zaproszenie na XXXIV Pielgrzymkę Obrońców Życia Człowieka na Jasną Górę 22 marca 2014 roku

Sobota, 8 marca 2014

Legalizacja eutanazji chorych dzieci w Belgii oraz aborcja chorego dziecka we Wrocławiu

Poniedziałek, 3 marca 2014

Zatrważające skutki aborcji – najnowsze doniesienia medyczne

Czwartek, 20 lutego 2014

Marsz dla Życia w Waszyngtonie

Poniedziałek, 3 lutego 2014

Spojrzenie na 2013 rok

Piątek, 3 stycznia 2014

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie listu Kongresu Kobiet do papieża Franciszka oraz referendum w Chorwacji

Piątek, 3 stycznia 2014

Niebezpieczne stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Środa, 13 listopada 2013

Podsumowanie inicjatywy „Jeden z Nas” oraz STOP dyktaturze gender-lobby i homo-lobby

Środa, 13 listopada 2013

Refleksje obrońcy życia na dzień Wszystkich Świętych

Niedziela, 10 listopada 2013

Nie dla in vitro – nie dla fałszywej reklamy in vitro – tak dla naprotechnologii

Środa, 23 października 2013

Apel do rodziców — chrońmy naszą młodzież przed demoralizującą edukacją seksualną

Wtorek, 22 października 2013

Narodowy Dzień Pamięci Dzieci Abortowanych w USA

Środa, 2 października 2013

Sukces konferencji naukowej na temat in vitro w Częstochowie; „Nie” dla równościowych przedszkoli

Środa, 18 września 2013

Atak sił proaborcyjnych na Amerykę Łacińską

Wtorek, 17 września 2013

Refleksje obrońcy życia nad encykliką Ojca Świętego Franciszka "Lumen fidei"

Czwartek, 5 września 2013

W obronie księdza abpa Henryka Hosera

Czwartek, 5 września 2013

Jeszcze o problemach związanych z seksedukacją w polskiej oświacie

Czwartek, 5 września 2013

Fatalna i niezgodna z prawem decyzja ministra zdrowia w sprawie in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

400 tysięcy podpisów za prawem do życia dla chorych i kalekich nienarodzonych dzieci

Wtorek, 30 lipca 2013

Wyniki prac naukowych na temat zatrważających skutków ubocznych procedury in vitro

Wtorek, 30 lipca 2013

Pigułka śmierci w USA — sukces obrońców życia w Polsce

Środa, 10 lipca 2013

Oświadczenie PSOŻC na temat wdrażania programu zapłodnienia pozaustrojowego

Środa, 10 lipca 2013

O prawo do życia dla niepełnosprawnych i chorych dzieci przed narodzeniem

Wtorek, 28 maja 2013

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” i rzymski Marsz dla Życia

Wtorek, 14 maja 2013

Konferencja PAN na temat standardów edukacji seksualnej w Europie

Środa, 8 maja 2013

Obchody Dnia Świętości Życia

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Habemus papam

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Polski start Europejskiej Inicjatywy Ustawodawczej — Jeden z nas

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Pikieta przed Szpitalem im. Rydygiera w Krakowie

Wtorek, 9 kwietnia 2013

Niebezpieczny projekt ustawy o edukacji seksualnej autorstwa Ruchu Palikota

Poniedziałek, 18 marca 2013

Eutanazja cd.

Wtorek, 12 marca 2013

Eutanazja

Środa, 20 lutego 2013

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Wtorek, 11 grudnia 2012

Nikt z katolików nie może popierać procedury in vitro

Środa, 10 października 2012

Od oceanu do oceanu – Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia

Czwartek, 4 października 2012

Wszystko przemawia przeciw in vitro

Wtorek, 4 września 2012

Protest przeciwko dopuszczeniu środków wczesnoporonnych do dystrybucji w Polsce