logo
logo
Wtorek,
8 września 2015
Polityka i sprawiedliwość

Duda-pomoc pomaga, TvN kłamie

zdjęcie
mec. Janusz Wojciechowski
były prezes NIK, europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

W ciągu 3 miesięcy nieprzerwanego funkcjonowania, Duda-pomoc przyjęła ponad 4 tysiące osób i podjęła ponad 2 tysiące interwencji. TvN znalazła dwie osoby niezadowolone...

Bolała ich ta Duda-pomoc od pierwszego dnia. Czatowali z kamerami dniami, tygodniami. Najpierw liczyli, że nikt nie przyjdzie – przyszły tłumy. Potem liczyli, że tego nie ogarniemy – ogarnęliśmy. Mieli nadzieję, ze po wyborach zamkniemy pomoc - nie zamknęliśmy. Wreszcie posunęli się do jawnych kłamstw, ogłaszając wczoraj, że Duda-pomoc okazała się fikcją.
O mnie ogłosili, że od dnia wyborów nikt mnie w Duda-pomocy nie widział, chociaż, wraz ze współpracownikami, aż do 15 sierpnia pracowałem tam i przyjmowałem ludzi niemal codziennie. Od rana do wieczora, od pierwszego do ostatniego interesanta. I pracowało tam wielu świetnych prawników i wolontariuszy, w sumie ponad 40 osób – pani Zofia Romaszewska, mecenasi Waldemar Buda, Andrzej Kojro, Piotr Jeżewski, prawnicy Tomasz Kulikowski, Ewa Rzymkowska, Tomasz Pilarski, liczni parlamentarzyści, w tym mój brat senator Grzegorz Wojciechowski – wymieniam tych, którzy pracowali najwięcej.
Przyjęliśmy ponad 4 tysiące osób, podjęliśmy prawie 2 tysiące interwencji, które są na różnym etapie załatwiania. Wiele osób już otrzymało konkretną pomoc, w większości spraw ta pomoc jest w trakcie udzielania, chodzi bowiem o długie i żmudne procedury sądowe czy administracyjne. bardzo trudna, bo ludzie przychodzą często ze sprawami dano już zakończonymi, gdy zamknęły się
wszelkie drogi prawne i trzeba dopiero szukać nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Pracowaliśmy nieraz jak hospicjum, a nawet jak w prosektorium sprawiedliwości, bywało bowiem tak, że z uwagi na ograniczenia prawne jedyną możliwą reakcją było ustalenie przyczyn doznanych przez ludzi krzywd i refleksja nad zapobieżeniem podobnym krzywdom na przyszłość.
W wielu przypadkach udało się zapewnić ludziom szybką, niekiedy wręcz natychmiastowa pomoc, najtrudniejsze, skomplikowane sprawy są w toku. jak choćby sprawy odbieranych dzieci, czy niesprawiedliwych wyroków karnych.
Trzeba podkreślić, że nie mamy ani czarodziejskiej różdżki, ani maczugi, pomoc z reguły udzielana jest w ramach żmudnych procedur prawnych.
W ramach Duda-pomocy nie ograniczaliśmy się do przyjmowania interesantów w biurze, interweniowaliśmy w terenie, ja na przykład w sprawie odbieranych dzieci kilkakrotnie bywałem na Podkarpaciu, spotykałem się ze skrzywdzonymi ludźmi. Interweniowali w terenie inni moi współpracownicy, jak na przykład znakomita w sprawach interwencyjnych wolontariuszka Edyta Dziuba.
Od 15 sierpnia idea Duda-pomocy realizowana jest w ramach biura w Kancelarii Prezydenta, jej organizacja jest w toku i zapewne wkrótce usłyszymy o nowym etapie tej działalności.

By nie być gołosłownym – załączam (z małymi skrótami) kopię sprawozdania z działalności Duda-pomocy wg stanu na 29 lipca 2015 roku, a więc już 2 miesiące po wyborach, ale jeszcze przed zaprzysiężeniem pana Prezydenta Dudy.

Duda-pomoc: Informacja o działalności w okresie 14 maja – 29 lipca 2015 roku

Akcja społeczna pod nazwą „Duda-pomoc” rozpoczęła się w trakcie kampanii prezydenckiej 14 maja 2015 roku i od początku spotkała się z ogromnym zainteresowaniem społecznym. W lokalu przy ul. Pięknej24 w Warszawie już pierwszego dnia zjawiło się ponad 100 osób oczekujących interwencji i pomocy, w następnych dniach było podobnie, 80-100 osób w ciągu dnia.
Udzielaniem pomocy zajmował się zespół obejmujący ponad 40 osób, głównie prawników (adwokatów, radców prawnych, absolwentów prawa, ale także osób niebędących prawnikami, w tym parlamentarzystów, mających doświadczenie w prowadzeniu interwencyjnej działalności społecznej. Wszystkie te osoby działały na zasadzie wolontariatu, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Po wyborach prezydenckich Duda-pomoc przeniosła swoja działalność tymczasowo do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej 84 w Warszawie, w stosunkowo lepsze warunki lokalowe.
W siedzibie Duda-pomocy jednocześnie przyjmowało 5-6 wolontariuszy. Wiele osób pracowało w Duda-pomocy codziennie lub prawie codziennie, wśród osób najczęściej przyjmujących wymienić należy w szczególności panią Zofię Romaszewską, osobę szczególnie znaną z pomagania osobom skrzywdzonym.

Duda-pomoc nie była i nie jest klasyczny, biurem porad prawnych, nie zastępuje profesjonalnej obsługi prawnej, lecz koncentruje się na interwencji, a więc na udzielaniu ludziom wsparcia wszędzie tam, gdzie widoczna jest krzywda ludzka i gdzie ludzie sami, bądź niekiedy również mając profesjonalna pomoc prawna, nie są w stanie uzyskać sprawiedliwego rozpatrzenia ich spraw.

W ciągu dwóch i pół miesiąca działalności, wolontariusze Duda-pomocy przyjęli łącznie 3744 osoby, z terenu całej Polski, były także pojedyncze osoby zza granicy, np. mieszkająca w Polsce obywatelka Ukrainy czy Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii.
Pomoc udzielana tym osobom polegała na wysłuchaniu ich, przejrzeniu okazanych dokumentów, udzieleniu informacji możliwości dalszej interwencji w ich sprawach. Nie wszystkie przedstawione sprawy nadawały się do dalszej interwencji, warto bowiem podkreślić, do Duda-pomocy zgłasza się wiele osób, które wcześniej wyczerpały już wszelka możliwą drogę prawna w swoich sprawach.
Te sprawy były analizowane głównie pod kątem możliwości zwrócenia się do organów państwa dysponujących nadzwyczajnymi środkami prawnymi, między innymi do Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka czy Ministra Sprawiedliwości.
Z uwagi na brak prawnego statusu biura, sprawy interwencyjne, przyjęte przez biuro, były kierowane do odpowiednich organów w formie interwencji poselskich bądź senatorskich, z przywołaniem jednak faktu, ze chodzi o osoby zgłaszające się do Duda-pomocy.
W okresie 2,5 miesięcznej działalności Duda-pomoc przyjęła do dalszej interwencyjnej pomocy ponad 1200 spraw, w tych sprawach już podjęte zostały działania interwencyjne, bądź też są one w trakcie przygotowania.
W części spraw, mimo stwierdzenia niesprawiedliwego i krzywdzącego potraktowania ludzi przez organy państwowe, jakakolwiek interwencja w świetle obecnego prawa okazywała się niemożliwa. Te sprawy posłużą jednak za kanwę niezbędnych zmian prawnych, między innymi w zakresie wprowadzenia tak zwanej apelacji nadzwyczajnej. Chodzi o poszerzenie możliwości wzruszania prawomocnych orzeczeń, albowiem krzywda ludzka nigdy nie powinna być prawomocna i ostateczna. System prawny powinien być otwarty na możliwości naprawiania takich krzywd.

Krótki czas funkcjonowania oraz obciążenie bieżącą działalnością, związana z obsługą zgłaszających się osób, uniemożliwił przygotowanie bardziej wnikliwej analizy zgłaszanych spraw, ale na podstawie ogólnej ich percepcji można wyodrębnić kilka zasadniczych problemów, które powodują, że ludzie tak bardzo poszukują pomocy.

Problem pierwszy – odbieranie dzieci. Do Duda-pomocy trafiło kilkanaście spraw, niektóre bardzo drastyczne, dotyczące dzieci odbieranych rodzinom z powodu tak naprawdę biedy w rodzinach. Odbierane są i umieszczane w placówkach opiekuńczych bądź w rodzinach zastępczych dzieci z kochających się rodzin, gdzie nie ma przemocy, alkoholu, czy innych patologii. Trafiła do Duda-pomocy znana dziś w całej Polsce sprawa rodziny z Niska, gdzie matce sąd odebrał 6-miesięczne, karmione piersią niemowlę, kierując się absurdalnymi argumentami, między innymi obecnością w mieszkaniu psa i królika. Ta sprawa jest przedmiotem szeroko podjętej działalności interwencyjnej, na która jest odzew ze strony Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Praw Dziecka, zapewniliśmy też rodzinie bezpośrednia pomoc prawną, ale sytuacja dzieci (odebrane zostało tej matce także dwoje innych dzieci)nie uległa póki co zmianie, nie tracimy nadziei, że ulegnie.
Było tez kilka innych podobnych spraw, między innymi sprawa odebrania jednej z rodzin aż jedenaściorga dzieci i rozdzielenia ich w trzech różnych placówkach, mimo, ze w tej rodzinie tez nie było patologii ani przemocy, a nawet i nie było szczególnej biedy.
Zgłosiły się tez o pomoc osoby, których dzieci odbierane są nie do placówek opiekuńczych, ale w ramach sporów między rodzicami, między innymi rozstrzyganych w trybie konwencji haskiej. Drastyczny jest przykład matki 5-letniego chłopca, która uciekła z dzieckiem z Danii przed przemocą ze strony jej partnera i ojca dziecka, sąd duński uznał jej racje i przyznał jej prawo do zabrania dziecka, a sad polski stanął po stronie duńskiego ojca i zarządził oddanie dziecka do Danii.
Zgłaszali się też ojcowie, ale i matki, którzy w sporach rodzinnych pozbawieni są kontaktów ze swoimi dziećmi.
W świetle  doświadczeń płynących z Duda-pomocy rysuje się potrzeba zmian w prawie rodzinnym, zmierzających do wyeliminowania przedmiotowego traktowania dzieci i zapobiegających pochopnemu, nieuzasadnionemu odbieraniu ich z rodzin. Należy dążyć do tego, żeby praktycznie nie było możliwe odebranie dziecka rodzinie z przyczyn innych, niż zagrażająca temu dziecku przemoc. W innych sytuacjach rodzinie trzeba pomóc, a nie doprowadzać do jej rozbicia i rozdzielenia.
W kontekście spraw związanych z odbieraniem dzieci do placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych, przemyślenia wymaga system pieczy zastępczej, a zwłaszcza jego finansowanie. Ludzie coraz częściej mówią niestety o procederze handlu dziećmi, mówią o tym, ze prawdziwa przyczyna odbierania dzieci w wielu przypadkach jest motyw finansowych. Rzeczywiście, znaczna skala pomocy finansowej, zwłaszcza dla rodzin zastępczych może motywować do swoistego pozyskiwania dzieci w celu uzyskania takich świadczeń. Nie należy bagatelizować skarg na tego rodzaju proceder, to jest już duży problem społeczny.

Druga ważna grupa spraw dotyczy problemów mieszkaniowych, w tym zwłaszcza eksmisji.
Zgłosiła się znaczna liczba osób, kilkadziesiąt, co do których już nastąpiła, albo którym grozi eksmisja z ich mieszkań niegdyś komunalnych, a obecnie przejętych przez nowych właścicieli, którzy po przejęciu budynków podnoszą czynsz do wysokości nierealnych dla lokatorów, chcą w ten sposób zmusić ich do opuszczenia tych lokali. Tak się dzieje zwłaszcza w Warszawie, gdzie znaczna liczba budynków została przejęta w ramach zwrotu mienia byłym właścicielom (a w praktyce osobom, które często w niejasnych okolicznościach nabyły roszczenia byłych właścicieli), ci nowi właściciele bywają wobec swoich lokatorów bardzo brutalni, znany jest na przykład proceder „czyszczenia kamienic”, polegający na dręczeniu i zastraszaniu lokatorów.
To jest wielki problem, chyba niestety z korupcja w tle i musi być on przedmiotem wnikliwego zainteresowania zwłaszcza organów ścigania. Stosowne interwencje w tym zakresie zostały podjęte, Ale trzeba wkrótce wrócić do tych spraw.

Trzecim problemem wydaje się być działalność administracji geodezyjnej. Jest duża liczba spraw, z pewnością ponad sto, osób które maja problemy związane z nierzetelna ewidencja geodezyjna ich nieruchomości. Widok osób rozkładających na biurku mapy geodezyjne i pokazujących, jak i gdzie zostały przesunięte granice ich działek, to jeden z najczęstszych obrazków w Duda-pomocy. Mamy są zmieniane, przesuwane są granice działek, zmieniają się ich numery, okazuje się, ze ktoś wybudował dom na własnym gruncie, a według mamy stoi on na gruncie sąsiada, wynikają z tego wielkie problemy i wielkie koszty dla ludzi, koszt uporządkowania dokumentacji to wydatek często kilku, czy kilkunastu tysięcy złotych. Urzędnicy geodezyjni popełniają błędy, a koszty tych błędów ponoszą ludzie. W wielu przypadkach prowadzi to do ogromnego zamieszania prawnego, niepotrzebnych procesów ciągnących się latami.
Problemem jest brak właściwego nadzoru nad administracja geodezyjną, która merytorycznie podlega zwierzchnictwu Głównego Geodety Kraju, ale organizacyjnie i finansowo podlega starostom, w sumie nawet nie do końca jest jasne, do kogo zwracać się ze skargami na ich nieprawidłową działalność.
Uporządkowanie spraw geodezyjnych wydaje się bardzo ważnym zadaniem, przy czym należy dążyć, by koszty tego uporządkowania nie były przerzucane na ludzi. Powinna obowiązywać zasada – urząd „namieszał” w dokumentacji geodezyjnej, urząd we własnym zakresie powinien to naprawić.

Podobne problemy dotyczą nadzoru budowlanego, który tez pozostaje, ze złymi tego skutkami, w podwójnym podporządkowaniu rządowemu i samorządowemu. Zgłaszały się do Duda-pomocy osoby ze skargami na opresyjne działania tych organów, na przykład na wybiórcze stosowanie przepisów o samowoli budowlanej, która u jednych się zwalcza, u innych toleruje. Natrafiliśmy na skrajny przypadek, gdy nadzór budowlany nakazał rodzinie rolniczej rozebrać dopiero co wybudowany nowy dom, a przyczyna decyzji były błędy, czy wręcz nadużycia urzędnika nadzoru budowlanego.

Powtarzają się problemy z nadużyciami dotyczącymi aktów notarialnych. Zgłosiła się na przykład pani, która aktem notarialnym nabyła mieszkanie za 230 tysięcy złotych, jak się okazało sprzedawca był oszustem, posługującym się fałszywymi dokumentami, w konsekwencji pani ta straciła pieniądze, a prokuratura nie ustaliła oszusta ani nie pociągnęła do odpowiedzialności notariusza. Podobnych przykładów jest więcej, zdarzają się wyłudzenia mienia od osób niepełnosprawnych, nieświadomych swego postępowania. Przepisy prawa wymuszają korzystanie z usług notarialnych, a równocześnie obywatel nie ma gwarancji, że akt notarialny uchroni go od wyłudzenia czy nadużycia.

Problemem, coraz niestety większym, jest praktycznie brak możliwości skarg na sądy. Z możliwości skarg wyłączona jest całkowicie sfera orzekania, praktycznie dopuszczalne są jedynie skargi na kwestie administracyjne i porządkowe, na sędziów skarżyć się nie można, co najwyżej na sekretarki i sprzątaczki sądowe, a i to w ograniczonym zakresie.
Ludzie skarżą się na arogancję sędziów, na to, że są w sądach poniżani, że w sądach się na nich krzyczy. I to nie jest margines, lecz niestety już zjawisko.
Prawo do skargi jest konstytucyjnym prawem obywatela. Kodeks postępowania administracyjnego zobowiązuje wszystkie organy państwa do przyjmowania i rozpatrywania skarg, a kierownicy organów i instytucji państwowych mają ustawowy obowiązek przyjmowania przynajmniej raz w tygodniu obywateli w sprawach skarg i wniosków. Ten obowiązek dotyczy także prezesów sądów, ale niestety nie jest realizowany. Próby skierowania do prezesów sądów interesantów Duda-pomocy, przychodzących ze skargami na funkcjonowanie sądów, okazały się bezskuteczne, prezesi sądów w sprawach skarg nie przyjmują. Jest to łamanie prawa, a poza tym jest to wyizolowanie i oderwanie społeczne sądów. Ta sprawa powinna być pilnie naprawiona, prezesi sądów nie mogą się odwracać plecami do społeczeństwa, zwłaszcza, ze skargi dotyczą jedynie spraw administracyjnych , a nie sfery orzekania.
Zresztą źle, że sfera orzekania wyłączona jest ze skarg, wszak może się z nią wiązać wiele nieprawidłowości, nie zawsze możliwych do naprawienia w toku instancji.

W co najmniej dwóch sprawach natrafiliśmy na bardzo kontrowersyjne skazania karne, w jednym przypadku na dożywocie, w drugim na 7 lat pozbawienia wolności, w sytuacji braku dowodów winy, a nawet pominięcia dowodów niewinności. Liczymy, że Pan Prezydent zwróci się do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasacje tych wyroków, a w ostateczności by rozważył ułaskawienie.


Przykłady skutecznych interwencji doraźnych
1. Sprawa p. J. z Kobyłki woj. mazowieckie. Pani J., matka 4 dzieci, w tym jednego niepełnosprawnego zwróciła się do nas z prośbą o interwencję w sprawie eksmisji.  Udało nam się jednak, poprzez interwencję u burmistrza miasta Kobyłka, odroczyć dwukrotnie termin eksmisji pani J. , a następnie uzyskać dla niej przydział lokalu zastępczego o powierzchni 60 metrów kw.  następnie drugiego o powierzchni 80 metrów. Pani J. Wybrała mniejszy, z uwagi na lepszą lokalizację. Udało się także po rozmowach z burmistrzem ustalić  dogodny termin dla pani J. na przeprowadzkę. Na naszą prośbę został p.Janickiej wyremontowany lokal i udzielona pomoc w przewiezieniu rzeczy do nowego lokalu.  Pani J. udzielamy także pomocy poprzez interwencję u rzecznika spraw pacjenta, ze względu na odmowę jej niepełnosprawnej córce możliwości skorzystania z sanatorium.
2. Sprawa pani P. z Warszawy - 90 letnia kobieta, która zgłosiła się do nas z błagalną prośbą o pomoc w znalezieniu jej jakiegoś mieszkania. Pani P. mieszka z synem ( który ma nakaz eksmisji ) w domu gdzie  poprzednia właścicielka przed śmiercią obiecała jej , że będzie mogła mieszkać aż do śmierci. Obecna spadkobierczyni respektuje wolę zmarłej ale tylko w stosunku do pani P. syn dostał nakaz eksmisji. Z wywiadu okazało się, że lokal w którym mieszka pani P. jest w bardzo złym stanie technicznym a pomimo to obecna właścicielka podniosła czynsz do kwoty 800 zł miesięcznie. Po interwencji pani P. znalazła się na liście otrzymania lokalu socjalnego, sprawa ma być finalizowana w najbliższych tygodniach.
3. Sprawa pana B. z Warszawy - pan zwrócił się do nas z prośbą o interwencję w sprawie odszkodowania od firmy w której pracował , podczas drogi do pracy uległ wypadkowi , okazało się,że firma nie ubezpieczyła go ,umowa o prace jaką miał (na zlecenie) nie gwarantowała wypłaty za zwolnienie lekarskie , które musiał wziąć po wypadku . Sprawa dzięki naszej interwencji zakończyła się sukcesem. Firma wypłacił p.B odszkodowanie za zwolnienie , pieniądze trafiły już na jego konto bankowe.
4. Sprawa pana W, też z Warszawy. Zgłosił się do nas emerytowany funkcjonariusz policji, któremu groziła natychmiastowa eksmisja z mieszkania za długi czynszowe, eksmisja miała nastąpić właściwie z dnia na dzień , po naszej interwencji u Komendanta Głównego Policji, nie doszło jednak do eksmisji. Na dobrej drodze jest też kwestia rozłożenia spłaty jego długu na raty.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 30 sierpnia 2017

Niech w Unii będą przestrzegane zasady, ale wszystkie i przez wszystkich jednakowo

Czwartek, 1 września 2016

Pocztowcy Wyklęci. Samotna walka, mord sądowy i bezkarność zbrodniarzy w togach

Sobota, 27 sierpnia 2016

28 wyroków dożywocia za zbrodnie na Argentyńczykach w czasach dyktatury. Zbrodni na Polakach nawet symboliczne kary nie dosięgły.

Niedziela, 3 kwietnia 2016

Ustawa "rolna" pokrzyżowała plany tych, którzy liczyli na kokosy w handlu ziemią. O to cały ten zgiełk

Sobota, 19 marca 2016

Maszynopis znaleziony w KRS-ie; o sądownictwie na miarę aspiracji narodu. Czy spełnią się kiedyś te marzenia?

Czwartek, 25 lutego 2016

Kupi duszę, kupi ziemię i zostawi pośmiewisko... śpiewali przed laty Gintrowski i Kaczmarski, w "Kantyczce z lotu ptaka" Ziemi na szczęście już nie kupi.

Niedziela, 14 lutego 2016

Trybunał o Trybunale w marcu, w pełnym składzie! Czyżby odwilż i wiosna, czy nawrót zimy w Trybunale?

Środa, 10 lutego 2016

Hipokryzja KRS. Dziś macha flagą obrony demokracji i wstępuje na szaniec, a milczała, gdy PO łamała konstytucję i kupczyła Trybunałem.

Poniedziałek, 8 lutego 2016

Neumann z PO do Małgorzaty Wassermann -czego się boicie! To cynizm, czy strach własny? Którego więcej?

Niedziela, 7 lutego 2016

Pytanie do "szyderców parówkowych"? Czy z Newtona też będziecie drwili, że prawo grawitacji objaśniał przy pomocy jabłka?

Piątek, 5 lutego 2016

Kluczowa kwestia dla Komisji Berczyńskiego - sprzeczności w zapisie ostatnich sekund lotu u Millera i u Artymowicza

Środa, 3 lutego 2016

Profesor Dziadzio z UJ miażdży bezprawność wrzawy o zaprzysiężenie październikowych wybrańców do TK. To trzeba powiedzieć Komisji Weneckiej.

Niedziela, 31 stycznia 2016

Ojciec Tadeusz Rydzyk rozwija uczelnię, choć nie dostał na nią od państwa ni złotówki. Inni dostawali miliardy i trwonili

Środa, 27 stycznia 2016

Kto jeszcze uważa, że prokuratura powinna być niezależna, niech to przeczyta i się zastanowi

Niedziela, 17 stycznia 2016

Przed debatą w PE - pójść na ostro i powiedzieć: naczyciele demokracji, uczcie się jej sami, czy cierpliwie tłumaczyć - demokracja w Polsce? Dziękujemy, zdrowa.

Sobota, 16 stycznia 2016

Transakcja wiązana... dalismy sie kupić - wyznanie Leszka Millera kończy pytania o zaprzysiężenie sedziów TK, wybranych w antykonstytucyjnym spisku

Sobota, 16 stycznia 2016

Co się naprawdę dzieje w Polsce - oświadczenie europosłów Prawa i Sprawiedliwości do mediów w Europie (wersja polska)

Piątek, 15 stycznia 2016

Bez paniki! Według Traktatu o UE jakiekolwiek realne sankcje wobec Polski wymagałyby od państw członkowskich jednomyślności, której nie będzie.

Wtorek, 12 stycznia 2016

Przezes Rzepliński przegrał w Trybunale, ale grozi, że nie cofnie się o milimetr. Nie cofnie się przed czym? Wyprowadzi nowych sędziów z Trybunału siłą?

Czwartek, 7 stycznia 2016

Dziękujemy za brukselską debatę o Polsce. Powiemy, że nasz rząd nie mógłby ocenzurować wiadomości o masowych gwałtach. Taka wolność!

Niedziela, 3 stycznia 2016

Nie mówmy o równowadze władz w państwie, w którym panuje absolutyzm władzy sądowniczej

Sobota, 2 stycznia 2016

Prezydent mógłby zapytać prezesa TK, na jakiej podstawie powołał nieznany Konstytucji ani ustawie 10-osobowy skład Trybunału?

Piątek, 1 stycznia 2016

Jeśli prezes Rzepliński 12 stycznia nie dopuści przemocą nowych sędziów Trybunału, będzie to "gorący uczynek" przestępstwa z art. 224 kodeksu karnego

Czwartek, 31 grudnia 2015

Rokosz prezesa "panie Zbyszku" Rzeplińskiego, Agnieszki "żeby było tak jak było" Holland i ojca Mateusza

Poniedziałek, 28 grudnia 2015

Obrońcy TK - sprzątnijcie dyskretnie te znicze! Trybunał żyje! Stan jest nadal ciężki, ale rokowania pomyślne

Niedziela, 27 grudnia 2015

Świątecznie, historycznie, niepolitycznie - o zwierzętach. Świnia wór drze, a kwiczy...

Czwartek, 24 grudnia 2015

Kiedy Gwiazda Betlejemska nas prowadzi - życzenia wierszem

Wtorek, 22 grudnia 2015

Żeby było proszę państwa tak jak było - wiersz o "obrońcach demokracji"

Piątek, 4 grudnia 2015

Trybunał Konstytucyjny w niczym nie podważył przedwczorajszego wyboru nowych sędziów, bo indywidalne uchwały Sejmu nie podlegają kontroli Trybunału.

Poniedziałek, 30 listopada 2015

Prokuratura paktowała z oskarżonymi o bandytyzm, a stawką w brudnej grze było pomówienie wójta Obajtka

Sobota, 28 listopada 2015

W TVN pokazali szczęsliwego Holendra, który kupił ziemię w Polsce. Niech pokażą szczęśliwego Polaka, który w Holandii ziemię kupił

Wtorek, 24 listopada 2015

TK to żaden sąd, to zdominowana przez PO trzecia izba parlamentu. Wystarczy posłuchać marszałka Rzeplińskiego

Sobota, 21 listopada 2015

Zwolnienie Jana Burego wskazuje, że zarzucana mu korupcja musi byc poważna. Dopiero powyżej miliona nie wsadzają.

Sobota, 24 października 2015

Aby zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo (Lech Kaczyński, 3 Maja 2009 roku)

Poniedziałek, 19 października 2015

5 lat temu w Łodzi, w akcie nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości, zamordowany został Marek Rosiak. A siewcy nienawiści wciąż sieją...

Sobota, 17 października 2015

Rolnicy z Pyrzyc, więźniowie polityczni III RP, już na wolności. Domiar niesprawiedliwości cofnął sie o krok.

Czwartek, 15 października 2015

Kiedy Trybunał Konstytucyjny, w obronie niezawisłości, zabroni w sądach udziału adwokatów?

Wtorek, 13 października 2015

Litości, Panie Prokuratorze Generalny! Bandyci z pistoletami chodzą wolno,a wy rolników zamykacie? Co ukradli - ciężką pracę?

Poniedziałek, 12 października 2015

Rolnicy z Pyrzyc to więźniowie polityczni III RP. Bierut wraca na wieś, a PSL cynicznie "Nie rzucim ziemi" śpiewa!

Niedziela, 11 października 2015

Władza rzuca obrońców ziemi na zimny beton w celi i mówi im wprost - ta ziemia nie dla polskich rolników obiecana!

Wtorek, 6 października 2015

Szef Stowarzyszenia Sędziów drwi z łez i krzywdy dziecka

Niedziela, 4 października 2015

Twierdza "Trybunał Konstytucyjny jest dla odchodzącej władzy fortecą bezcenną. To dlatego w pośpiechu wymieniają załogę i umacniają szańce

Sobota, 3 października 2015

Był taki czas i warto go przypomnieć tym, którzy straszą PiS-em i oganami na mszę praworządności dzisiaj dzwonią

Poniedziałek, 28 września 2015

W miejsce "dyplomatołków" przyszli "dyplomistrzowie" i zamiast na salony, na manowce nas wyprowadzili. Klęska polityki zagranicznej PO-PSL

Piątek, 25 września 2015

Runął haniebny plan. Kaczyńskiego nie tknęli, Ziobry nie dopadli.

Czwartek, 24 września 2015

Krajowa Rada Sądownictwa broni złej sprawy, do upadłego, do ostatniej łzy skrzywdzonego dziecka

Środa, 23 września 2015

Koledzy z Wyszehradu dziwią się, że Polska ich nie poparła? A przecież od 8 lat w UE głosem Polski jest zawsze głos Niemiec

Wtorek, 22 września 2015

Gdzie te polskie długi moralne? Nie przesadzajmy, że świat nam tak bardzo pomagał

Środa, 9 września 2015

Dlaczego Polska ma więzić uchodźców, którzy chcą do Niemiec?

Poniedziałek, 7 września 2015

Tak, tak, ten w lustrze to niestety pan, panie Żakowski... lekarzu lecz się sam ze swojej nienawiści

Czwartek, 3 września 2015

Uzasadnienie wyroku w sprawie CBA będzie w październiku, na tydzień przed wyborami.

Piątek, 28 sierpnia 2015

NIK jak jeździec bez głowy. Rozszerza się nam państwo teoretyczne...

Piątek, 14 sierpnia 2015

Polska może nie w ruinie, ale w śmieciach ginie

Czwartek, 13 sierpnia 2015

Tylko sędziowie mają władzę, z powodu której ludzie płaczą

Środa, 12 sierpnia 2015

Dziennikarze pod sąd, afera ze śmigłowcami pod dywan!

Wtorek, 4 sierpnia 2015

Żal nad skrzywdzoną rodziną w Nisku. Sedziowską rodziną.

Wtorek, 4 sierpnia 2015

Pan Bóg dał dzieciom matkę, sąd zabrał, w imię szczęścia, miłości i zrozumienia

Niedziela, 2 sierpnia 2015

Larum z oblężonego sądu

Środa, 29 lipca 2015

Łowcy dzieci? Nie, to nieprawdopodobne, niemożliwe...

Poniedziałek, 27 lipca 2015

Mimo rozpaczliwych próśb sąd w Nisku nie oddaje dzieci

Niedziela, 5 lipca 2015

W tym szaleństwie odbierania dzieci jest metoda

Sobota, 27 czerwca 2015

Na rany Chrystusa - oddajcie mi dziecko!

Sobota, 13 czerwca 2015

Naprawa sprawiedliwości - 10 kroków bez zmiany konstytucji i trzy kroki ze zmianą

Niedziela, 7 czerwca 2015

Przepędzić "kolegów", ale nie likwidować ELEWARR-u!

Poniedziałek, 1 czerwca 2015

Uwaga na Sikorskiego, żeby Andrzejowi Dudzie prezydentury nie wygasił!

Wtorek, 12 maja 2015

Niczego już nie wymyślą na moc Dudy

Poniedziałek, 11 maja 2015

Duda jak Wołodyjowski

Piątek, 8 maja 2015

Dlaczego Duda? Bo Duda to energia i świeżość, a Komorowski to zastój i nocna straż pod żyrandolem

Czwartek, 7 maja 2015

Duda i Sprawiedliwość (felieton z Radia Maryja)

Wtorek, 5 maja 2015

Prezydent Andrzej Duda naprawi wymiar sprawiedliwości

Poniedziałek, 4 maja 2015

Pan Prezydent Komorowski na Wielkim Pogrzebie

Poniedziałek, 4 maja 2015

Tylko z prezydentem Dudą nie rzucim ziemi skąd nasz ród.

Niedziela, 3 maja 2015

Pies czy koza - państwo teoretyczne PO-PSL w praktyce

Piątek, 1 maja 2015

Nowo malowany minister tak zwanej umownie sprawiedliwości

Środa, 29 kwietnia 2015

My, naród... sprawców!

Wtorek, 28 kwietnia 2015

Bandyta bawi się i zabija, uczciwy człowiek gnije w więzieniu

Niedziela, 26 kwietnia 2015

Czy w Kutnie był tylko wypadek?

Sobota, 25 kwietnia 2015

"Nieistniejący układ" stawia Ziobrę przed trybunał

Czwartek, 23 kwietnia 2015

Szefa FBI nazwali głupkiem... a Bronisława Komorowskiego?

Środa, 22 kwietnia 2015

Polska armia przygotowuje się do wojny w Wietnamie

Niedziela, 19 kwietnia 2015

Stenogramy Artymowicza obalają raport Millera

Niedziela, 19 kwietnia 2015

Pokłosie Idy - nie dziwi wypowiedź szefa CIA o polskie odpowiedzialności za Holocaust

Sobota, 18 kwietnia 2015

Strenogramy Artymowicza świadczą, że samolot był niszczony w powietrzu

Piątek, 17 kwietnia 2015

Opinia Artymowicza wskazuje na wybuchy...

Czwartek, 16 kwietnia 2015

Dlaczego nie będzie debaty Komorowski - Duda?

Środa, 15 kwietnia 2015

Samoobrona sądowa

Poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Łódzkie Eldorado - czyli ubaw po pachy gajowego Rubachy

Poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Ludobójstwo UPA potępiamy, wolną Ukrainę popieramy!

Niedziela, 12 kwietnia 2015

Komorowski dostał w twarz od Ukrainy, a Polska od Komorowskiego

Czwartek, 9 kwietnia 2015

Czy to na pewno te czarne skrzynki i z tego kokpitu?

Środa, 8 kwietnia 2015

Już wkrótce! Nowy, sensacyjny odczyt taśm kelnerów u Sowy!

Środa, 8 kwietnia 2015

Komorowszczyzna się miota, a Duda punktuje. W II rundzie będzie nokaut!

Wtorek, 7 kwietnia 2015

Brzoza czy rakieta?

Poniedziałek, 6 kwietnia 2015

W Singapurze przynajmniej wiedzą, kto ich mordował...

Sobota, 4 kwietnia 2015

Tak się ściga, od 2008 roku, korupcję w Sądzie Najwyższym!

Piątek, 3 kwietnia 2015

Gotowi są uwolnić wielu Barabaszy...

Czwartek, 2 kwietnia 2015

Święty Jan Paweł II - walka z korupcją wymaga odwagi...

Środa, 1 kwietnia 2015

Trzeba odłączyć sumienie, żeby wydać taki wyrok...

Wtorek, 31 marca 2015

Ten wyrok wpisany jest w plan - sprowokować PiS do awantury

Poniedziałek, 30 marca 2015

Każda ręka, podniesiona na korupcję, zostanie odrąbana!

Niedziela, 29 marca 2015

Nielegalna załoga, na nieczynne lotnisko, we mgłę...

Piątek, 27 marca 2015

Prokuratura wojskowa, siostra Komisji Millera

Piątek, 27 marca 2015

Na taśmach z Airbusa słychać nawet oddech pilota...

Czwartek, 26 marca 2015

PO wg Komorowskiego to partia hańby i zbrodni

Niedziela, 22 marca 2015

Kto przez 8 lat zabraniał im ścigać złodziei - opozycja?

Sobota, 21 marca 2015

Niech pani zabiera dziecko i ucieka!

Wtorek, 17 marca 2015

Oj, będzie się działo! Duda zaczyna wyprzedzanie!"

Niedziela, 15 marca 2015

Widzisz Polsko, jak to jest, tyle serca, taki gest...

Czwartek, 12 marca 2015

Parlament Europejski wezwał Rosję do zwrotu wraku

Środa, 11 marca 2015

Nie bądźmy cielętami, nie dajmy sie nabrać na ten palec!

Środa, 11 marca 2015

Smoleńsk to było za mało...

Wtorek, 10 marca 2015

Spisek krzeseł

Niedziela, 8 marca 2015

Wybierz zgodę (na korupcję) i bezpieczeństwo (dla złodziei)

Sobota, 7 marca 2015

Słaby, nieporadny... przyzna się i siedzi...

Sobota, 28 lutego 2015

Program Dudy to pogrom Komorowskiego

Piątek, 27 lutego 2015

Smaczni, słabi i w lesie

Piątek, 27 lutego 2015

Pod lampę z tą głową, a nie pod żyrandol

Czwartek, 26 lutego 2015

Komorowski poniesie w procesji smoleński krzyż?

Niedziela, 22 lutego 2015

Gdyby Majdan padł, dziś wojna byłaby nie w Doniecku, a we Lwowie

Sobota, 21 lutego 2015

Eksport żywności rośnie, a dochody rolników maleją

Czwartek, 19 lutego 2015

Armia się zbroi, kupuje drabiny. Będziemy coś oblegać?

Niedziela, 15 lutego 2015

Nie ma antyrosyjskiej Polski, jest tylko antypolska Rosja

Niedziela, 15 lutego 2015

Wierzymy, że się uda, szczęśliwy miesiąc maj!

Sobota, 14 lutego 2015

Ile czasu nam jeszcze zostało?

Piątek, 13 lutego 2015

Traktory odjechały, problemy pozostały...

Czwartek, 12 lutego 2015

Mieszczanie i szlachta - nie zazdrośćcie chłopom traktorów!

Środa, 11 lutego 2015

Duda zatrząsł żyrandolami... i to w obu pałacach!

Wtorek, 10 lutego 2015

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest "prezydent Europy"?

Sobota, 7 lutego 2015

Wielki start Andrzeja Dudy! W Pałacu Namiestnikowskim popłoch!

Czwartek, 5 lutego 2015

Ukraina płonie, Polska blednie, Europa się boi

Sobota, 31 stycznia 2015

Wybudujmy pomnik - Heroicznym wśród Sprawiedliwych

Czwartek, 29 stycznia 2015

Bydła żal, a co dopiero człowieka....

Środa, 28 stycznia 2015

Handel ludźmi w więzieniach - gdzie jest prokurator?

Niedziela, 25 stycznia 2015

Kto kopiował i zerwał ten drut - elektronik, czy kowal?

Sobota, 24 stycznia 2015

Dr Lasek i 101 teorii katastrofy

Piątek, 23 stycznia 2015

Andrzej Duda słusznie nie powiedział - nigdy...

Czwartek, 22 stycznia 2015

Kto przerwie "świńskie zabawy" w Europie?

Czwartek, 22 stycznia 2015

Ujawnione nagrania, "spalone" dowody

Środa, 21 stycznia 2015

Sprzedać lasy, zapłacić za kamienice? Proszę bardzo! Ale niemieckie lasy!

Poniedziałek, 19 stycznia 2015

Na jakiej podstawie Komisja Millera wykluczyła wybuch?

Piątek, 16 stycznia 2015

Metoda "na wnuczka"

Niedziela, 11 stycznia 2015

Zatańczyć z Orkiestrą jeszcze raz, ostatni raz...'

Sobota, 10 stycznia 2015

Śledztwo smoleńskie niczego jeszcze nie ustaliło

Sobota, 10 stycznia 2015

Udusi nas w końcu to państwo prawa!

Sobota, 3 stycznia 2015

Śledztwo smoleńskie nie na kursie i nie na ścieżce

Piątek, 2 stycznia 2015

Jeśli nie fałszerstwa, to co poniosło PSL?

Czwartek, 1 stycznia 2015

Za rok orędzie noworoczne wygłosi prezydent Andrzej Duda

Niedziela, 28 grudnia 2014

Polska oddala się od demokracji

Sobota, 27 grudnia 2014

Śledztwo smoleńskie znowu przedłuzone

Piątek, 26 grudnia 2014

Czy te oczy kamienne mogą kłamać?

Środa, 24 grudnia 2014

Nie idę na "Idę"

Czwartek, 18 grudnia 2014

Prezydent ze sponiewieranym majestatem

Środa, 17 grudnia 2014

Kto wycofa hierarchów sądowych z marszu przeciwko opozycji?

Wtorek, 16 grudnia 2014

Dlaczego kapelusz magika nie może być przezroczysty?

Poniedziałek, 15 grudnia 2014

Komisja polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną?

Niedziela, 14 grudnia 2014

Kaczyński rozpalił Polskę

Sobota, 13 grudnia 2014

Afera korupcyjna w Sądzie Najwyższym trafi pod dywan...

Środa, 10 grudnia 2014

I znów kuriozalne ściemnianie Laska

Wtorek, 9 grudnia 2014

Samolot spadł... i nastąpiła cisza...

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Co zrobił i za ile Zespół Laska? List otwarty

Czwartek, 4 grudnia 2014

Szaleństwo! Schizofrenia! Paranoja!

Środa, 3 grudnia 2014

Wolność religijna, ale gdzie - w rzeźni?

Piątek, 28 listopada 2014

10 przepisów na uczciwe wybory

Czwartek, 27 listopada 2014

Kto się boi przezroczystej urny z wajchą?

Wtorek, 25 listopada 2014

Odmęty i oszołomy, czyli PKW jak Komisja Millera

Środa, 12 listopada 2014

Akcja "Jaja" - policja karze za brak nadzoru nad kurą

Niedziela, 2 listopada 2014

Ojciec Rydzyk ma rację, Hitler też ustanawiał prawo...

Niedziela, 2 listopada 2014

Pancerny płot, co się tupolewowi nie kłaniał...

Środa, 29 października 2014

Drwiną Pan tego nie załatwi, Panie Lasek

Wtorek, 21 października 2014

Co powinien zrobić Tusk, gdyby się wtedy nie przeraził?

Poniedziałek, 20 października 2014

Polska wieś jest jak miłość

Poniedziałek, 13 października 2014

Co PSL ukrywa w zgniłych ogórkach i pomidorach?

Sobota, 11 października 2014

Kaczyński do Tuska - sprawdzam! Niech Pan pomoże rolnikom!

Piątek, 10 października 2014

Niech premier ujawni dowody na winę brzozy!

Poniedziałek, 6 października 2014

Czy Niemcy zechcą umierać za Gdańsk?

Czwartek, 2 października 2014

Żal, że pani premier nie zdjęła z siebie klątwy kłamstwa

Niedziela, 21 września 2014

To nie lapsus Ewy Kopacz, tylko doktryna obronna rządu PO-PSL

Niedziela, 14 września 2014

Pomarańcze i sprawiedliwość

Czwartek, 11 września 2014

PSL w rządzie = klęska

Czwartek, 11 września 2014

Czwartek pośrodku szabasu

Wtorek, 9 września 2014

Automat prawniczy skazał dyrektora Olkowicza

Wtorek, 9 września 2014

PiS wygrywa wszędzie, PO nigdzie

Poniedziałek, 8 września 2014

Przestroga Lecha Kaczyńskiego o dwa kroki dalej...

Niedziela, 7 września 2014

Rosja nas nie napadnie, tylko przyjdzie z bratnią pomocą

Niedziela, 7 września 2014

W czyich jesteśmy rękach?

Sobota, 6 września 2014

Co rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien zrobić ze Smoleńskiem

Piątek, 5 września 2014

Kto jeszcze w rządzie żyw, ten - hop, siup - i ucieka

Piątek, 5 września 2014

Koszmarny błąd, przerażająca bezduszność

Czwartek, 4 września 2014

Rząd PO-PSL ucieka, Prawo i Sprawiedliwość walczy o polskich rolnikó!

Środa, 3 września 2014

Obraz kliniczny kompleksu prowincjonalnego, w stadium zaawansowanym

Wtorek, 2 września 2014

Sto lat u Lisa to za mało!

Poniedziałek, 1 września 2014

Premier dużego państwa porzuca urząd - tego jeszcze nie było!

Sobota, 30 sierpnia 2014

Tusk chce do Brukseli, a zwłaszcza musi

Piątek, 29 sierpnia 2014

Czy PSL obroni miłującą pokój Rosję przed agresją PiS-u?

Środa, 27 sierpnia 2014

Plany, plany, plany, słowa, słowa, słowa...

Sobota, 23 sierpnia 2014

Z głębi piekieł dobiega do nas chichot Ribbentropa i Mołotowa

Środa, 20 sierpnia 2014

Polski obłęd i niemiecko-rosyjska racjonalność

Poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Dyplomatołecja polska 2014

Poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Spokojnie! Ławrow poradzi sobie i bez Sikorskiego

Niedziela, 17 sierpnia 2014

Lewica zrywa kajdany i wyrywa murom zęby krat

Sobota, 16 sierpnia 2014

W prezydencie Komorowskim obudził się polityczny wizjoner

Czwartek, 14 sierpnia 2014

Polska szkoła wykluczania zabójstw i zamachów

Środa, 13 sierpnia 2014

Sawicki obity, niczym jabłko przemysłowe 8 groszy za kilogram

Niedziela, 10 sierpnia 2014

Holandia pokazała, że chcieć to móc

Sobota, 9 sierpnia 2014

Udało się uwolnić Krystiana Brolla - jeden kamień lżej...

Piątek, 8 sierpnia 2014

Unieważnić raport Millera i badać Smoleńsk od nowa!

Piątek, 8 sierpnia 2014

Czekoladowy orzeł, gromkie ho,ho,ho, czy lewatywa?

Środa, 6 sierpnia 2014

Czy Komisja Millera badała "pancerną" brzozę? Chyba nie...

Środa, 6 sierpnia 2014

O co chodzi, Panie Piechociński, z tym Majdanem?

Wtorek, 5 sierpnia 2014

Zaraza od wschodu nadciąga na Europę

Niedziela, 3 sierpnia 2014

Mówisz władza - a w domyśle sitwa

Sobota, 2 sierpnia 2014

Największy arogant w rządzie Tuska

Piątek, 1 sierpnia 2014

Dzięki ci Warszawo, że się biłaś!

Poniedziałek, 28 lipca 2014

Pancernobrzozowcy maja problem z tym Biniendą

Poniedziałek, 28 lipca 2014

Spełnia się wizja Sienkiewicza - PiS zbliża się do 43 procent

Niedziela, 27 lipca 2014

Krajobraz z wiatrakami i korupcją w tle

Piątek, 25 lipca 2014

Kreml powinien wypożyczyć Millera i Laska...

Czwartek, 24 lipca 2014

Naprawdę kilka lat temu nikt tego nie przewidywał?

Poniedziałek, 21 lipca 2014

Nie nazywajmy separatystami karnej, rosyjskiej armii...

Niedziela, 20 lipca 2014

Rosyjski kopniak w tyłek świata

Sobota, 19 lipca 2014

Niech spadną z oczu łuski złudzenia... i kto to mówi?

Piątek, 18 lipca 2014

Będzie międzynarodowe śledztwo, czy wystarczy MAK

Środa, 16 lipca 2014

Policja też istnieje tylko teoretycznie

Niedziela, 6 lipca 2014

Nieznane są przyczyny katastrofy pod Częstochową

Sobota, 5 lipca 2014

Łodź - zwykłe zabójstwo, Smoleńsk - zwyczajna katastrofa...

Sobota, 28 czerwca 2014

Prywatna wyżerka i picie za publiczne pieniądze to korupcja!

Czwartek, 19 czerwca 2014

Co przemilczał prokurator Seremet?

Czwartek, 19 czerwca 2014

Walizka... tak, to dla premiera odpowiedni znak

Czwartek, 12 czerwca 2014

Mariusz Kamiński, który skrzywdził człowieka prostego...

Środa, 11 czerwca 2014

I chcieliby dorwać Kamińskiego i się boją...

Poniedziałek, 9 czerwca 2014

Trudno znaleźć 10 szczegółów, różniących III RP od PRL-u

Sobota, 7 czerwca 2014

Ani sie obejrzymy, jak nam PSL Polskę zawiatraczy

Poniedziałek, 2 czerwca 2014

Jak prawda z kłamstwem przegrała, na szczęście tylko w sądzie

Poniedziałek, 26 maja 2014

Moja wygrana z PSL 130 : 29

Poniedziałek, 26 maja 2014

Prawo i Sprawiedliwość zwycięża! Dziękuję, Ziemio Łódzka!

Czwartek, 22 maja 2014

Wie, że trudno ci się przyznać, przyjacielu...

Poniedziałek, 19 maja 2014

Ludziom nie chce się śpiewać radośnie "Hey Jude"

Piątek, 16 maja 2014

Pan premier Jonasz Tusk... a może by go tak za burtę?

Czwartek, 15 maja 2014

Prokuratura poważnie bada wersję szyucznej mgły

Środa, 14 maja 2014

Czy katastrofa pod Rawą nastąpiła z powodu sztucznej mgły?

Wtorek, 13 maja 2014

Psychiatria polityczna senatora Libickiego

Sobota, 10 maja 2014

Senatorowie pytają o tajemniczy element w brzozie

Piątek, 9 maja 2014

Podziwiam panią prokurator Renatę Mazur

Czwartek, 8 maja 2014

Trybunał Filozoficzny

Sobota, 3 maja 2014

Witaj majowa jutrzenko, w dymie ukraińskiej pożogi

Sobota, 3 maja 2014

Zaufanie, panie premierze Tusk? To po co jest NIK?

Czwartek, 1 maja 2014

Pozytywny bilans wstąpienia UE do Polski. Pozytywny dla UE...

Wtorek, 29 kwietnia 2014

Pijanym kierowcom zabierać samochody, nie tylko prawa jazdy

Sobota, 26 kwietnia 2014

Bez miłosierdzia nie ma sprawiedliwości

Piątek, 25 kwietnia 2014

Proces Nowaka to ustawaka

Wtorek, 22 kwietnia 2014

Pani wicepremier ma dreszcze

Sobota, 19 kwietnia 2014

Piłaci umywają ręce

Niedziela, 13 kwietnia 2014

Tusk, nawet gdy mówi prawdę, też kłamie!

Sobota, 12 kwietnia 2014

Dość tych kłamstw pod wąsem, mości Kalinowski

Piątek, 11 kwietnia 2014

LOT i państwo Donka Usypiacza

Środa, 9 kwietnia 2014

Za ile można kupić ministra Sienkiewicza?

Wtorek, 8 kwietnia 2014

5 odsłon kompromitacji Komisji Millera

Poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Katastrofa posmoleńska - 5 odsłon kompromitacji prokuratury

Poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Świat według kiepskich polityków z PSL

Sobota, 5 kwietnia 2014

Wstrząsające wyznanie Laska

Piątek, 4 kwietnia 2014

Dość pobłażania dla okrutnych zabójców!

Wtorek, 1 kwietnia 2014

Odpowiedź Seremetra - nic jeszcze nie jest wyjaśnione...

Poniedziałek, 31 marca 2014

Już nie tylko seryjny samobójca, ale i masowy

Niedziela, 30 marca 2014

W imię sprawiedliwości czy korporacyjnej zemsty

Sobota, 29 marca 2014

Bankructwo zgiętej polityki

Czwartek, 27 marca 2014

Obywatele i funkcjonariusze to dwa różne stany

Wtorek, 25 marca 2014

Rok Polsko - Rosyjski aktualny, w miarę rozwoju wydarzeń...

Wtorek, 25 marca 2014

Korupcja złapana za rękę, ale chwyt był niewłaściwy...

Niedziela, 23 marca 2014

Dobra rada matek - niech premier pieniądze znajdzie!

Sobota, 22 marca 2014

Fałszywe pijaństwo generała - to był całkiem trzeźwy plan

Środa, 19 marca 2014

Sędzia Milewski pomszczony - autor prowokacji siedzi!

Wtorek, 18 marca 2014

A taki miły był ten Putin, taki serdeczny po katastrofie...

Sobota, 15 marca 2014

Nie świnie stanowią problem, tylko beznadziejna władza

Wtorek, 11 marca 2014

Oto jak państwo zdało egzamin, a zwłaszcza prokuratura

Niedziela, 9 marca 2014

Oszołomy w Malezji podejrzewają zamach

Piątek, 7 marca 2014

Gdzie Kosowo, gdzie Krym, a gdzie Polska? Niedaleko...

Środa, 5 marca 2014

Historia sie powtarza - i to nie jako farsa

Środa, 5 marca 2014

Racja stanu według PSL - ciszej nad tą Ukrainą

Poniedziałek, 3 marca 2014

Pogawarjat, pogawarjat... i ustanut

Sobota, 1 marca 2014

Prezydent Lech Kaczyński byłby dziś w Kijowie

Sobota, 1 marca 2014

Agresja? Ależ skąd! To tylko obrona porozumienia...

Środa, 26 lutego 2014

Wzięli prysznic i tyż nic

Niedziela, 23 lutego 2014

Zamiast Nobla Guinness - za najkrócej trwające porozumienie

Sobota, 22 lutego 2014

GW znowu na tropie polskiego antysemityzmu

Poniedziałek, 17 lutego 2014

Dlaczego nie będzie debaty Tusk - Kaczyński

Niedziela, 16 lutego 2014

Jak bezprogramowy Tusk przykrył program PiS-u

Sobota, 15 lutego 2014

Program PiS - jak naprawić sądy

Sobota, 15 lutego 2014

Kongres Programowy PiS - jest wizja, jest alternatywa!

Piątek, 7 lutego 2014

Wafelkowa moc państwa. Nie ma litości dla litości.

Środa, 5 lutego 2014

Tajemnicza zbrodnia na wiadukcie

Wtorek, 4 lutego 2014

Macierewicz i szczękościsk Seremeta

Sobota, 1 lutego 2014

Paprykarz zrozumiał kto w Polsce rządzi

Piątek, 31 stycznia 2014

Przepraszam Polskie Linie Lotnicze LOT

Czwartek, 30 stycznia 2014

Na pochyłego człowieka nawet Temida skacze

Środa, 29 stycznia 2014

Logika sekty pancernobrzozowców

Poniedziałek, 27 stycznia 2014

Gdzie się ubłociły koła tupolewa?

Sobota, 25 stycznia 2014

Na kursie i na ścieżce... dlaczego naprowadzali fałszywie?

Czwartek, 23 stycznia 2014

Wspólna polityka rodzinna - idea PiS dla Europy

Środa, 22 stycznia 2014

Sędzia nie saper, może się mylić wielokrotnie

Środa, 22 stycznia 2014

Oswiecenie prezydenta - prokuratura zła, bo Macierewicza nie ściga!

Wtorek, 21 stycznia 2014

Tajemnicza naprawa w przeddzień katastrofy

Poniedziałek, 20 stycznia 2014

Dziecko nie wytrzymało przemocy państwa

Czwartek, 16 stycznia 2014

Rząd "uwędził" polskich wędliniarzy...

Środa, 15 stycznia 2014

Nie zabierajcie Łukaszowi nadziei!

Niedziela, 12 stycznia 2014

Mocna odpowiedź Kaczyńskiego na obłudny apel PSL

Piątek, 10 stycznia 2014

Im dalej w smoleński las, tym więcej dławiącej niepewności

Poniedziałek, 6 stycznia 2014

Jak walnęło, to się urwało, jak się urwało, to spadło...

Niedziela, 5 stycznia 2014

Profesor Kowaleczko pogrążył raport Millera ostatecznie

Sobota, 4 stycznia 2014

Wiatr przywiał Laskowi pierwszą ekspertyzę

Czwartek, 2 stycznia 2014

Pijanych kierowców można pokonać tylko strachem

Środa, 1 stycznia 2014

Piosenka o bladze smoleńskiej

Wtorek, 31 grudnia 2013

Udany rok dla władzy, ciut mniej dla społeczeństwa

Wtorek, 31 grudnia 2013

Jeden ksiądz na półtora tysięcy skazanych - gdzie ta pedofilia w kościele?

Poniedziałek, 30 grudnia 2013

O brzozę i nie tylko - 10 pytań do PG Seremeta

Wtorek, 24 grudnia 2013

Życzę prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna!

Poniedziałek, 23 grudnia 2013

Dziś lepiej widać, dlaczego prezydentura Lecha Kaczyńskiego była wielka

Poniedziałek, 23 grudnia 2013

Premier chce kończyć śledztwo, które się w zasadzie nie zaczęło

Niedziela, 22 grudnia 2013

Gdyby katastrofę w Lockerbie badała komisja Millera...

Sobota, 21 grudnia 2013

Solidarni z zabójcą 2013 - czyli Białystok, mamy problem!

Sobota, 21 grudnia 2013

Prokuratura nie wyklucza zamachu - czy "Lemingrad" to rozumie?

Piątek, 20 grudnia 2013

14 milionów z wolnej ręki - tak się "kosi kapustę" w III RP!

Środa, 18 grudnia 2013

Mój kontrwywiad dla GW, w sprawie Smoleńska oczywiście

Niedziela, 15 grudnia 2013

Smoleńsk od Kijowa niedaleko, ukraińska władza "aluzju poniała"

Niedziela, 8 grudnia 2013

Pamięć Wołynia i Kaczyński na Majdanie

Sobota, 7 grudnia 2013

Wymiar niesprawiedliwości uwolnił swoją ofiarę

Niedziela, 1 grudnia 2013

Gdyby Radia Maryja nie było...

Sobota, 30 listopada 2013

Ukrainę straciliśmy w Smoleńsku

Piątek, 29 listopada 2013

Kolejna odsłona dziadostwa smoleńskiego, bo nie śledztwa

Piątek, 29 listopada 2013

Trwa proces posła Tomczaka za obronę wizerunku Jana Pawła II

Niedziela, 24 listopada 2013

Może i niewinnie skazany, ale niech siedzi...

Piątek, 22 listopada 2013

Może to i geniusz, ale minister zielony

Środa, 20 listopada 2013

Niebezpieczna skleroza Tuska

Środa, 20 listopada 2013

Polityka biedy i dyskryminacji

Sobota, 16 listopada 2013

Coraz mniej rozumiem sądy, chwilami wcale...

Piątek, 15 listopada 2013

Ruska Buda przeprasza za polską budkę

Piątek, 15 listopada 2013

Krzyż do kruchty, tęcza przed kościołem!

Czwartek, 14 listopada 2013

Korupcja uniewinniona, antykorupcja pod sąd

Wtorek, 12 listopada 2013

Wojna w Warszawie, PiS w Krakowie

Poniedziałek, 11 listopada 2013

Wybić się na wewnętrzną niepodległość!

Sobota, 9 listopada 2013

232 siedzenia wytarte milionem podpisów

Niedziela, 3 listopada 2013

Nie wierzę w zamach, lecz z 14 powodów zamach podejrzewam

Czwartek, 31 października 2013

Czy NIK skontroluje raport Millera?

Niedziela, 27 października 2013

Antybrzozowy spisek profesorów?

Sobota, 26 października 2013

Raport Millera padł jak ścięta brzoza

Czwartek, 24 października 2013

W poszukiwaniu zaginionych ekspertów Laska

Środa, 23 października 2013

Bezczelna odpowiedź Laska

Niedziela, 20 października 2013

27 lat temu rozbił sie prezydencki Tu-154

Sobota, 19 października 2013

Trzy lata od zbrodni z nienawiści do PiS

Czwartek, 17 października 2013

Czy dziś zaczyna się polskie utro (Outreau)?

Poniedziałek, 14 października 2013

Pyrrusowe zwycięstwo, osiagnięte szantażem

Piątek, 11 października 2013

Śledztwo smoleńskie, śledztwo dominikańskie

Piątek, 11 października 2013

Rekord Jurgiela, ale 6 godzin to i tak za mało...

Czwartek, 10 października 2013

Trzy i pół roku od katastrofy - ile lat do prawdy?

Wtorek, 8 października 2013

Państwo ma monopol na przemoc... - na wyzwiska też?

Czwartek, 3 października 2013

Raport Millera rozsypał się na brzozie w drobny mak...

Wtorek, 1 października 2013

Jedna wielka brzozowa lipa

Poniedziałek, 30 września 2013

Siedem bardzo chudych lat

Środa, 25 września 2013

Przewrót na plecy przez lewe skrzydło

Poniedziałek, 23 września 2013

Katastrofiści Laska badają na odległość

Sobota, 21 września 2013

Skaż mnie sądzie - ja też nie przeprosiłem za Jedwabne

Piątek, 20 września 2013

Zamknąć kościoły - GW na tropie polskiego antysemityzmu

Czwartek, 19 września 2013

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie coś o ekspertach Laska?

Wtorek, 17 września 2013

Matka Polska nie chciała przyjąć swojego syna

Poniedziałek, 16 września 2013

Kwiatkowski wysyła NIK do słynnego Elewarru. Brawo!

Niedziela, 15 września 2013

Łatwiej góry poruszyć, niż wymiar niesprawiedliwości

Niedziela, 15 września 2013

Platforma na tureckim kazaniu

Sobota, 14 września 2013

Stanął pod Sejmem pomnik premiera

Piątek, 13 września 2013

Słychać było trzask kości łamanego prawa

Poniedziałek, 9 września 2013

Podkarpaciu się kłaniamy, w całej Polsce też wygramy!

Sobota, 7 września 2013

Erotyczne pobicie, nieumyślne uduszenie

Piątek, 6 września 2013

Podkarpacie, Podkarpacie - cała Polska patrzy na cię!

Środa, 4 września 2013

Podkarpacki siew ogólnopolskiego zwycięstwa

Środa, 4 września 2013

Władza, dożynki i zaproszenie do Brukseli - sprostowanie

Wtorek, 3 września 2013

Władza, dożynki i zaproszenie do Brukseli

Środa, 28 sierpnia 2013

Europejski dyżurny do przyjmowania kopów w tyłek

Wtorek, 27 sierpnia 2013

Prezesie Kwiatkowski - przede wszystki głośno szczekać!

Poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Ja wam mówię - jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze...

Sobota, 24 sierpnia 2013

Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Lipy - nie wstyd wam?

Piątek, 23 sierpnia 2013

Uwaga rodzice - zaczyna się sezon polowań na dzieci!

Czwartek, 22 sierpnia 2013

Oto walka z bandytyzmem - podpalili człowieka i nie siedzą

Czwartek, 22 sierpnia 2013

Wprost pcha się premier Tusk pod Trybunał Stanu

Środa, 21 sierpnia 2013

Faszyzm w Alejach Ujazdowskich

Wtorek, 20 sierpnia 2013

Jechałem chińskim pendolino - trzy razy szybciej, niż Nowak

Poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Kukułka po pekińsku

Poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Cała naprzód - PiS ma już czterdzieści z hakiem!

Środa, 14 sierpnia 2013

Cierpienia młodego Stuhra i starego Lisa

Środa, 14 sierpnia 2013

Co tam ojciec Bashobora! ZUS - ten to dopiero uzdrawia!

Poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Obława, obława, na ostatniego pisiora obława...

Niedziela, 11 sierpnia 2013

Święte krowy na zebrach

Sobota, 10 sierpnia 2013

Strach pomyśleć, ile jeszcze zdążą nabroić

Piątek, 9 sierpnia 2013

Pendolino wraca, superszybkie jak parowóz

Wtorek, 6 sierpnia 2013

Róbta co chceta, tylko nie bijta Miecugowa

Wtorek, 6 sierpnia 2013

Wystarczy być, wystarczy, że nikt nie ukradł żyrandola

Poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Szczyt szczytów 11 listopada - w tym szaleństwie jest metoda

Niedziela, 4 sierpnia 2013

PSL żeruje i oskarża

Piątek, 2 sierpnia 2013

Prokurator Generalny - tytuł noszony jak frak

Czwartek, 1 sierpnia 2013

Gloria victoribus! Zwycięzcom chwała!

Środa, 31 lipca 2013

Miotają tym Hitlerem bez opamiętania, obrażając pamięć ofiar

Wtorek, 30 lipca 2013

Jak Pan Premier zażartuje, to naprawdę boki zrywać

Piątek, 26 lipca 2013

Życzę Kwiatkowskiemu, żeby zawiódł Tuska

Poniedziałek, 22 lipca 2013

Lasek potwierdza - badanie katastrofy to była wielka lipa

Sobota, 20 lipca 2013

Prokuratura wojskowa kpi, czy o drogę pyta?

Piątek, 19 lipca 2013

Tusk szantażuje Warszawę - kto głosuje, ten wróg Platformy

Czwartek, 18 lipca 2013

W "Wyborczej" już bije dzwon na trwogę

Czwartek, 18 lipca 2013

Koledzy Skarbu Państwa zacierają rączki

Środa, 17 lipca 2013

Krajobraz polityczny po uboju - PiS 40, PSL 2

Środa, 17 lipca 2013

Poprawnym Polakom deptanie polskich symboli nie przeszkadza

Wtorek, 16 lipca 2013

Państwo Tuska na najwyższym poziomie kłamstwa

Niedziela, 14 lipca 2013

Pyskata sędzia ze Szczecina jednak ma problem

Sobota, 13 lipca 2013

Rzeźnicy z PSL - nie obrażajcie godności polskiej wsi!

Sobota, 13 lipca 2013

Państwo o znamionach polskości

Środa, 10 lipca 2013

Pamięciobójstwo wołyńskie

Poniedziałek, 8 lipca 2013

Babcia wybrała Wilka, bo czerwony kapturek kręci...

Sobota, 6 lipca 2013

Biała flaga nad Krajową Radą

Piątek, 5 lipca 2013

14 prostych pytań - dlaczego pan nie odpowiada, panie Lasek?

Czwartek, 4 lipca 2013

Polska prosi - niech im Elbląg złoi skórę

Środa, 3 lipca 2013

Pętlę pakietu klimatycznego zacisnął na szyi polskiej gospodarki Donald Tusk

Środa, 3 lipca 2013

Prokurator Generalny stanął tam, gdzie stało ZOMO

Czwartek, 27 czerwca 2013

Strach wyjść na ulicę, by nie zostać aresztowanym

Środa, 26 czerwca 2013

Wspólna polityka hipokryzji i dyskryminacji

Poniedziałek, 24 czerwca 2013

Noc świętojańska PiS w ogrodach miłości do PO

Niedziela, 23 czerwca 2013

PiS na sprawy państwowe, PO na rozpuste i prywatę

Środa, 19 czerwca 2013

Historia Europy XX wieku, wydana w Berlinie w 2039 roku

Wtorek, 18 czerwca 2013

To nie mgła, to nie brzoza...

Niedziela, 16 czerwca 2013

Chamstwo w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Sobota, 15 czerwca 2013

Po odwołaniu HGW czas na eksmisję Tuska. Przed zimą...

Piątek, 14 czerwca 2013

Wrócił dziki, XIX-wieczny kapitalizm